वार्षिक स्नेहसंमेलन व परितोषिक वसत्यनिकेतन संचलित अ‍ॅड.एम.एन.देशमुख कला,विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय,राजूर, ता.अकोले ,जि.अहमदनगर वार्षिक स्नेहसंमेलन व परितोषिक वितरण समारंभ.... मंगळवार दि.30 जानेवारी 2018 रोजी सकाळी 10 वाजता संपन्न होत असून या प्रसंगी आपली उपस्थिती प्राथनिय आहे. निमंत्रक डॉ.बाबासाहेब देशमुख प्राचार्य अ‍ॅड.एम.एन.देशमुख कला,विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय,राजूर, 2018 रोजी सकाळी 10 वाजता संपन्न होत असून या प्रसंगी आपली उपस्थिती प्राथनिय आहे. निमंत्रक डॉ.बाबासाहेब देशमुख प्राचार्य अ‍ॅड.एम.एन.देशमुख कला,विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय,राजूर,