राजूर महाविद्यालयात चंदन रोपांचेअकोले तालुक्यातील राजूर मधील Adv. एम. एन.देशमुख महाविद्यालयात चंदन रोपांचे वाटप करण्यात आले...