राष्ट्रीय संगोष्टी "आदिवासी साहिसत्यनिकेतन संचलित अ‍ॅड.एम.एन.देशमुख कला,विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय,राजूर, ता.अकोले ,जि.अहमदनगर राष्ट्रीय संगोष्टी "आदिवासी साहित्य विमर्श" दि.16,17 फेब्रुवारी 2018 संपर्क प्रा.डॉ.भरत शेणकर प्रा.बबन थोरात ९४२३१६४५२१ ९४६४८२७९६१