राजुर पाेलिस स्टेशन मध्ये रेझिंगराजुर पाेलिस स्टेशन मध्ये रेझिंग डे साजरा झाला त्यामध्ये महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला